Khải Đào N.; KhiênV. V.; Hồ P. T. T. Nhận xét đặc điểm kỹ thuật, tính an toàn và một số yếu tố liên quan của phương pháp kẹp clip đơn thuần và kẹp clip kết hợp tiêm adrenalin 1/10.000 qua nội soi điều trị chảy máu tiêu hóa do loét dạ dày tá tràng. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 14, n. 5, 18 tháng 2 2019.