ThủyT. X.; TrườngL. V.; TuyểnN. T.; AnhL. T.; KhánhL. H.; PhongN. B. H.; LinhN. H.; HoaN. T. P. Đánh giá kết quả can thiệp nhồi máu não cấp nhánh lớn do bệnh lý động mạch cảnh ngoài sọ . Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 16, n. 5, 31 tháng 7 2021.