Ngọc N. T.; HiệuP. V.; BìnhN. T.; Thu T. T. H.; QuảngL. V. Kết quả điều trị bệnh nhân ung thư đại tràng tái phát di căn bằng phác đồ bevacizumab - folfiri. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 14, n. 5, 21 tháng 8 2019.