Thị Thảo Đinh; Viết TânN.; Thị Quỳnh ChâmN.; Thị LiễuN.; Cẩm ThạchN. Bước đầu khảo sát ảnh hưởng của điều kiện ly tâm đối với kết quả xét nghiệm một số chỉ số sinh hóa . Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 16, n. 3, 3 tháng 3 2021.