Quỳnh N. T.; TrởC. V. Lo âu, trầm cảm ở bệnh nhân mụn trứng cá đang uống isotretinoin. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 14, n. 5, 9 tháng 8 2019.