Đông Đỗ V.; ThấuN. S.; SángV. V. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và tính kháng kháng sinh ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết do Staphylococcus aureus điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từ năm 2016 đến năm 2018. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 14, n. 4, 17 tháng 8 2019.