KhoaP. H.; HạnhC. H.; QuangN. T.; ThúyT. T. T. Đánh giá kết quả điều trị tổn thương tân sản nội biểu mô vảy độ cao cổ tử cung (HSIL) bằng kĩ thuật LEEP. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 16, n. 2, 8 tháng 3 2021.