Quang TrườngN.; Minh LýN.; Xuân HùngT.; Văn Khải Đàm; Việt HàN.; Hữu HiệpN. Đánh giá tác dụng giảm đau sau phẫu thuật của gây tê thần kinh hông to dưới hướng dẫn siêu âm. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 15, n. 8, 26 tháng 8 2020.