Hằng Đào V.; ThànhN. P. T. Kết quả đo điện thế niêm mạc thực quản ở bệnh nhân có viêm thực quản trào ngược trên nội soi. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 16, n. 2, p. 1-6, 8 tháng 3 2021.