Tài ThuN.; Xuân HuânL.; Thị HàQ.; Hương GiangN.; Thanh TuấnN.; Quang TrìnhP.; Thị NgaD. Nghiên cứu giá trị tiên lượng tử vong của chỉ số áp lực ổ bụng (IAP) ở bệnh nhân hồi sức. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 15, n. 8, 26 tháng 8 2020.