TháiN. V.; KỳT. D.; HùngT. X.; Thị Ánh TuyếtT.; Giang Đinh T.; Phương LiênN. T.; QuýnhN. X.; Huyền TrangN. T.; TrangH. M.; ThanhT. văn; Ngà Đinh T.; Tiến Đào Đức; ThịnhN. T. Kết quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan không còn chỉ định phẫu thuật bằng phương pháp tắc mạch xạ trị với hạt vi cầu gắn Yttrium-90. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 14, n. 4, 5 tháng 7 2019.