Đình DũngN.; Phương ĐôngN. Nhận xét giá trị NT-proBNP trong chẩn đoán nguyên nhân hạ natri máu ở bệnh nhân xuất huyết não. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 14, n. 4, 30 tháng 7 2019.