Ngọc KhánhN.; Quang HuyD. Đánh giá tình trạng dinh dưỡng ở bệnh nhân bệnh gan do rượu. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 14, n. 3, 3 tháng 3 2019.