Đức QuỳnhN.; Thị Hương GiangB.; Văn Đông Đỗ; Hồng TrungL. Một số đặc điểm kháng kháng sinh và yếu tố nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện do Klebsiella pneumoniae kháng carbapenem tại Khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Bạch Mai (7/2019 - 8/2020). Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 15, n. 7, 7 tháng 7 2020.