HàoN. T.; ThảoV. T. P. Đánh giá hiệu quả và an toàn của tiêm vi điểm acid hyaluronic trong trẻ hóa da. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 13, n. 5, 8 tháng 11 2018.