KhoaB. T.; BìnhN. T.; LựL. H.; TùngN. Đăng; Khôi T. V. Kết quả khảo sát sự hài lòng của người bệnh nội trú tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 năm 2017. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 13, n. 4, 10 tháng 10 2018.