NghĩaL. L.; HạnhT. T. M. Đặc điểm xương hàm vùng mất răng hàm lớn hàm dưới trên phim cone beam computed tomography của bệnh nhân cấy ghép implant nha khoa. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 13, n. 4, 10 tháng 10 2018.