TâmH. T. X.; VânB. T.; ÁnhT. N. Hội chứng chuyển hóa trên bệnh nhân vảy nến: Một nghiên cứu so sánh. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 13, n. 4, 10 tháng 10 2018.