TiếnL. V.; MinhL. Q.; GiangL. T.; ThắngN. C. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và mô bệnh học của tổn thương hốc mắt ở bệnh nhân được nạo vét hốc mắt. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 13, n. 4, 10 tháng 10 2018.