VinhN. T. L.; HiềnP. T.; HươngL. T. M. Xác định một số nguyên nhân gây dị ứng thức ăn ở trẻ em. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 13, n. 4, 10 tháng 10 2018.