TuânL. Đình; NgaN. T. P.; HóaT. T. T.; LanN. T. H. Khảo sát sự thay đổi nồng độ glucagon-like peptide-1 sau điều trị bằng đơn trị liệu sitagliptin ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 chẩn đoán lần đầu. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 13, n. 4, 10 tháng 10 2018.