HàL. T. V.; Đệ Đoàn V. Tác động của bổ sung thuốc sitagliptin lên tình trạng kháng insulin, chức năng tế bào bêta ở bệnh nhận đái tháo đường týp 2 đang dùng thuốc uống hạ đường máu. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 13, n. 4, 10 tháng 10 2018.