HảiL. T.; HoànP. Q.; ThịnhN. T.; SơnL. T.; TrungN. T.; Tiến Đào Đức; HiếuL. T.; Giang Đào P.; QuangV. V.; BìnhM. T.; LâmN. N. Đại. Nghiên cứu giá trị dấu ấn sinh học DKK1 và HBx-LINE1 trong chẩn đoán và theo dõi điều trị ung thư biểu mô tế bào gan. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 13, n. 4, 10 tháng 10 2018.