Văn SơnT.; Đăng MạnhN.; Thanh Quyên Đào; Thị Kim Phương N.; Hữu SongL. Giá trị của kiểu gen trong xác định Klebsiella pneumoniae kháng carbapenem gây nhiễm khuẩn huyết . Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 15, n. 4, 4 tháng 4 2020.