Hoàng ĐứcN.; Quang NamT.; Mạnh HùngL.; Văn HuyN.; Văn AnP. Chẩn đoán và điều trị u hạch thần kinh tuyến thượng thận. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 15, n. 4, 4 tháng 4 2020.