Văn LuậnP.; Đình TiếnN.; Minh HảiN.; Thị DuyênT.; Thị ThanhB. Điều trị ung thư biểu mô tuyến của phổi giai đoạn tiến xa đột biến gen EGFR dương tính bằng gefitinib. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 15, n. 4, 4 tháng 4 2020.