ĐôngP. N.; NgaD. M.; CungL. X.; NgânN. Đình. Vai trò của phẫu thuật rửa mủ tiền phòng trong chẩn đoán và điều trị viêm loét giác mạc. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 13, n. 3, 7 tháng 6 2018.