HươngN. T. K.; DoanhL. H. Hội chứng chuyển hóa trên bệnh nhân vảy nến trẻ em tại Bệnh viện Da liễu Trung ương. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 13, n. 6, p. 39-45, 29 tháng 11 2020.