ĐôngN. P.; HậuL. V.; TiếnN. Đình; Anh Đào V.; HảiN. M. Vai trò của sức cản và điện kháng đường thở đo bằng kỹ thuật dao động cưỡng bức trong chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 14, n. 2, p. 51-57, 29 tháng 11 2020.