HuânN. T.; TuyếtH. T.; HaiN. V. B. Trầm cảm ở bệnh nhân cao tuổi nội trú có bệnh tim mạch: Tỷ lệ và yếu tố liên quan. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 19, n. 1, 5 tháng 2 2024.