TrungN. Đình; TâmN. C.; CườngN. T.; NamH.; KhánhL. N.; HuyềnD. T.; NgaD. T.; HuânL. X.; LanT. T.; DungN. T. T. Giá trị tiên lượng tử vong của một số yếu tố lâm sàng, cận lâm sàng trong đa chấn thương. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 19, n. 1, 5 tháng 2 2024.