HoàiN. T.; BàngM. H.; TrungN. T. Đối chiếu hình ảnh nội soi với kết quả mô bệnh học của polyp đại trực tràng. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 14, n. 3, 3 tháng 3 2020.