MinhH. Đức; BìnhN. V.; Quý T. V.; TúP. V.; Việt P. K.; TuấnT. Q. Đánh giá kết quả ban đầu phẫu thuật nội soi sau phúc mạc điều trị sỏi san hô bán phần. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 14, n. 6, 19 tháng 8 2019.