PhúcP. H.; Kham T. Q.; HàL. T. T. Đánh giá kiến thức và thực hành của người bệnh về chăm sóc sức khỏe răng miệng tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, năm 2019. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 14, n. 6, 16 tháng 10 2019.