Việt Đào Q., BìnhN. T., & NgaN. T. P. (2019). Nghiên cứu nồng độ osteocalcin và beta-crosslap huyết thanh ở đối tượng thừa cân béo phì. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 14(5). Truy vấn từ https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/98