HạnhT. T. H., Vân T. C., HằngP. T. M., Thành Đặng T., & Em Đặng V. (2019). Nghiên cứu nồng độ kẽm và đồng trong huyết thanh bệnh nhân vảy nến đỏ da toàn thân. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 14(5). Truy vấn từ https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/95