TrungN. Đình, TốtN. H., ThạchN. C., HinhQ. X., & AnhT. D. (2019). Giá trị của cystatin C trong chẩn đoán sớm tổn thương thận cấp sau phẫu thuật tim. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 14(5). Truy vấn từ https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/93