KhươngK. V. (2019). Nghiên cứu ảnh hưởng huyết động của rung nhĩ ở bệnh nhân tăng áp phổi do bệnh tim trái. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 14(5). Truy vấn từ https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/77