Thị Thảo Đinh, Viết TânN., Thị Quỳnh ChâmN., Thị LiễuN., & Cẩm ThạchN. (2021). Bước đầu khảo sát ảnh hưởng của điều kiện ly tâm đối với kết quả xét nghiệm một số chỉ số sinh hóa . Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 16(3). https://doi.org/10.52389/ydls.v16i3.763