KhoaP. H., HạnhC. H., QuangN. T., & ThúyT. T. T. (2021). Đánh giá kết quả điều trị tổn thương tân sản nội biểu mô vảy độ cao cổ tử cung (HSIL) bằng kĩ thuật LEEP. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 16(2). https://doi.org/10.52389/ydls.v16i2.717