Quyên Đào T., TrungN. T., SỹB. T., TrangT. T. H., Giang Đào P., HiềnT. T. T., TĩnhN. T., HàT. T., HàN. V., AnhT. Đức, HườngH. T., & HoànP. Q. (2021). Xây dựng quy trình realtime RT-PCR phát hiện Zika và Chikungunya. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 16(1). Truy vấn từ https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/693