Hằng Đào V., & ThànhN. P. T. (2021). Kết quả đo điện thế niêm mạc thực quản ở bệnh nhân có viêm thực quản trào ngược trên nội soi. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 16(2), 1-6. https://doi.org/10.52389/ydls.v16i2.670