HàoN. T., TuấnT. L. A., NhiP. T. U., & NgọcL. T. M. (2021). So sánh hiệu quả điều trị hạt cơm bằng phương pháp xịt nitơ lỏng kết hợp bôi dung dịch castellani so với kết hợp bôi eosin 2% vào đáy tổn thương. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 16(1). Truy vấn từ https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/669