ThắngV. Đức, GiangN. T., TrungN. N., NamN. V., HanhL. B., HiềnT. T., & KiênN. T. (2019). Kết quả xa ung thư nhầy nguyên phát ở phổi được điều trị bằng phẫu thuật: Nhân một trường hợp. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 14(4). Truy vấn từ https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/65