LợiL. V., DươngT. T., & KhôiL. N. (2020). Kết quả phẫu thuật nội soi điều trị sỏi đường mật chính có sử dụng nội soi đường mật và ống nối mật - da. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 15(6), 74-80. Truy vấn từ https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/639