HướngN. V., & PhiL. T. (2019). Nghiên cứu mối liên quan của thuốc kháng động kinh phenobarbital đến sa sút trí tuệ trên bệnh nhân động kinh cơn lớn vô căn người trưởng thành . Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 14(1), 11-16. Truy vấn từ https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/605