Đình DũngN., & Phương ĐôngN. (2019). Nhận xét giá trị NT-proBNP trong chẩn đoán nguyên nhân hạ natri máu ở bệnh nhân xuất huyết não. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 14(4). Truy vấn từ https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/54