Ngọc KhánhN., & Quang HuyD. (2019). Đánh giá tình trạng dinh dưỡng ở bệnh nhân bệnh gan do rượu. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 14(3). Truy vấn từ https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/530