CườngN. T., TốtN. H., TuấnN. T., & HiênM. X. (2020). Đánh giá bước đầu vai trò của procalcitonin trong định hướng dừng kháng sinh ở bệnh nhân viêm phổi thở máy . Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 15(5). Truy vấn từ https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/528