Đức QuỳnhN., Thị Hương GiangB., Văn Đông Đỗ, & Hồng TrungL. (2020). Một số đặc điểm kháng kháng sinh và yếu tố nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện do Klebsiella pneumoniae kháng carbapenem tại Khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Bạch Mai (7/2019 - 8/2020). Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 15(7). Truy vấn từ https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/482